ŞƏHİDLƏRİMİZ

Dünyaları bir fərd, bəli, oynatdı yerindən, Sarsıldı dəmirlər, bəli, əzmin dəmirindən.
Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır, Topraq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir!
- Mithat Camal Kuntay