Şəhidimiz

Təhmasib Qarayev

“Rəşadət” ordenli çavuş

Paylaş: