Şəhidimiz

Zəbiyulla Məmmədov

Yoldaşlarının 12 kilometr çiyinlərində daşıdığı şəhid

Paylaş: